Financiële verantwoording

Op deze pagina staan financiële gegevens van Stichting Sponsorfietstocht.nl

SPONSORBIJDRAGEN EN GIFTEN kunnen worden overgemaakt naar:
De Rabobank – bankrekening: NL56RABO 03115.03.101

ten name van Stichting Sponsorfietstocht.nl
Op uw verzoek versturen wij u vooraf een nota of achteraf een kwitantie

Ons Algemeen Nut Beogende Instelling nummer (ANBI) is: 76278.
Deze informatie heeft u nodig als u uw giften wilt opgeven bij de belastingdienst.

Voor een verantwoording van onze inkomsten en uitgaven in het jaar 2017 klik hier .

De verzamelde bedragen door de fietsers en sponsoren van de laatste vier jaar zijn:

  • 2018: € 7.516,00
  • 2017: € 9.500,00
  • 2016: € 7.100,00
  • 2015: € 7.142,00
  • 2014: € 6.630,00