Doel en resultaten

Uit de opbrengst van de sponsorfietstocht werd in het verleden een kinderhuis in Paramaribo/ Suriname ondersteund. Vanaf 2021 hebben wij opvang/community-huis Lilato gelegen in Livingston te Zambia ondersteund. Met ingang van het fietsjaar 2024 ondersteunen wij Wensen Ambulancewens Noord Hollland.

Daarnaast zullen wij (kleinere) aanverwante projecten niet uit de weg gaan, mits deze in het verlengde liggen van onze doelstelling.

Behaalde resultaten voor Community Centre Lilato:
2021 Geld ingezameld voor de bouw van een omheining en toegangspoort tot het Lilato huis.
2022 Geld ingezameld voor een buiten(les)lokaal voor het Lilato huis.
2023 Geld ingezameld voor een sportveld naast het Lilato huis.

Eerdere behaalden resultaten voor Kinderhuis Samuël:
2004 Geld ingezameld voor het bouwen van de recreatiezaal van het kinderhuis.
2005 Geld ingezameld voor de renovatie van een 4-tal slaapkamers, een kantoortje en een balkon.
2006 Geld ingezameld voor het realiseren van een zandbak, picknicktafel, buiten badkamers en toiletten.
2007 Geld ingezameld om: Bij kinderhuis Samuël: de gebouwen aan de Flustraat op te knappen.
Voor een groep Nederlandse vrijwilligers onderdak te betalen. Zij verbleven 4 weken in Suriname (in april 2008) en hielpen met het opknappen van kinderhuis Betheljada een huis voor meervoudig gehandicapte kinderen.
2008 Geld waarmee de volgende projecten zijn uitgevoerd:
Bij kinderhuis Samuël:
Opknappen buitenzijde van de slaapkamers;

  • Opknappen buitenzijde van de slaapkamers;
  • Vervanging balken en dakplaten van het gebouw aan de Kernkampweg;
  • Vervanging van deuren in het gebouw aan de Kernkampweg;
  • Opknappen magazijn aan de Kernkampweg;
  • Vervanging plafond van kamers in de Flustraat;
  • Ophogen terrein aan de Flustraat;
  • vervangen raamdelen (ventilatiestroken) aan de Flustraat;
  • Schilderwerk en tegelwerk aan de Flustraat

2009 Keuken opgeknapt bij kinderhuis Samuel (locatie Flustraat)
2010 Geld (€ 4.100,00) verzameld om diverse kamers in het kinderhuis Samuel op te knappen.
2011 Geld in gezameld voor het opknappen van een keuken en plaatsen van een een nieuwe schuur voor kinderhuis Samuel (locatie Kernkampweg).
2012 Geld ingezameld voor de omheining en het vernieuwen van het dak voor het vakantieverblijf huis Berlijn.
2013 Geld ingezameld voor de verbetering keuken pand Kernkampweg, voor het aanschaffen inboedel en voor het maken van een speelhut voor c.q. bij het vakantiehuis Berlijn.
2014 Geld ingezameld voor het vervangen van een aantal matrassen en kasten op de kamers van de kinderen en voor de bestrijding van ondergrondse houtluizen en houtborders in diverse binnenwanden.
2015 Geld ingezameld voor reparatie van de zonneboiler op het dak van locatie Flustraat en voor een aandeel in de kosten voor het vervangen van de stalen dakplaten op zowel de locatie Flustraat als Kernkampweg.
2016 Diverse werkzaamheden aan de vestiging Kernkampweg waaronder: herstelwerkzaamheden aan het dak, vervangen toiletpot, dakgoten, her bestraten looppad, uitbreiden terreinverlichting en noodzakelijk schilderwerk.
2017 Geheel nieuw ontwateringsplan terrein Kernkampweg.
2018 Diverse onderhouds-/ renovatie werkzaamheden aan de Kernkampweg en Flustraat.
2019 Houtwerk vervangen, gebouw geschilderd, diverse onderhoudswerkzaamheden.
2020 Geen project i.v.m. de Corona Pandemie.