Financiële gegevens

Hoe kun je doneren aan Sponsorfietstocht?
Doneren aan Stichting Sponsorfietstocht kan door geld over te maken op onze bankrekening, NL56RABO0311503101 ten name van Stichting Sponsorfietstocht.nl

ANBI: 76278
Rabobank: NL56RABO 0311 503 101

ANBI-status

De Stichting Sponsorfietstocht is een ANBI Stichting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is dus een instelling die zich inzet voor het algemeen nut en niet om er zelf beter van te worden. ANBI is een soort van keurmerk hiervoor.

Waarom is het belangrijk dat wij een ANBI keurmerk hebben?
In het verleden waren giften altijd aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar dat wordt steeds minder. Er bestaat sinds jaren al een drempel waaronder je giften niet kunt aftrekken (1% van het verzamelinkomen en minstens € 60) en een gift moet ook worden gedaan aan een ANBI. Hierop wordt tegenwoordig streng gecontroleerd.

Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe verplichtingen voor ANBI’s. Hierbij moet je denken aan extra informatie die wij kenbaar moeten maken via onze website, waaronder bijvoorbeeld de financiële verantwoording. Daarnaast wordt het goedkoper om periodieke giften met elkaar af te spreken, omdat hiervoor de eis dat dit notarieel moet gebeuren komt te vervallen.

Wat zijn (de voordelen van)  periodieke giften?
Zoals de naam al zegt zijn dit giften die periodiek gedaan worden. Feitelijk komt het er op neer dat je samen met de ANBI afspreekt dat je jaarlijks (minstens voor 5 jaar)  een vast bedrag schenkt. Als je dit afspreekt vervalt de eis voor het drempelbedrag van 1% en is de gift volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Op deze wijze krijg je van je gift dus (gemiddeld) 42% belastingvoordeel terug (vind je het belastingvoordeel niet belangrijk realiseer je dan dat je er ook voor kunt kiezen om zonder extra kosten bijna 72,5% meer te schenken!)