Status (werkzaamheden) Lilato

Het heeft even geduurd maar op dit moment is men in Zambia, van het bijeengefietste geld, druk bezig met het plaatsen van een muur/ hek. De foto’s zijn inmiddels van 2 weken geleden.

Inmiddels staat er al meer dan 100 meter aan muur / hek en een toegangspoort!


Van oorsprong is men begonnen het huis te bouwen voor de straatkinderen die in Livingstone op straat leven. Stichting Lilato zou samenwerken met Social Welfare hier met de afspraak dat Lilato alleen bouwt en niet betaalt voor de kinderen in het huis, dan wel voor de caretaker die zorgt voor de kinderen. Wel betaalt Lilato de caretaker van het stuk land, omdat hij in hun ogen zorg draagt voor het huis en het stuk land. Die hoort dan bij het gebouw zeg maar.
In de afgelopen jaren heeft het bestuur van Lilato veel gesprekken met Social Welfare gevoerd over de invulling van het huis die steeds opnieuw op niets uitliepen. In de weken voordat Anne naar Zambia ging hebben ze vanuit Lilato veel mailcontact gehad met Social Welfare. Het vertrouwen is flink beschadigd, aangezien ondanks dat het huis nu totaal af is, inclusief elektriciteit, Social Welfare nog niet van plan is om iets te betalen of actie te ondernemen om kinderen in het huis te krijgen, dit terwijl de problematieken in het land groot zijn!
Dit komt mede doordat de persoon bij Social Welfare met wie we het project zijn begonnen 8 jaar geleden, inmiddels is overleden. En deels door de gewijzigde regels in Zambia met betrekking tot weeshuizen. Ook in Zambia zitten veel kinderen in weeshuizen die eigenlijk geen wees zijn, de regering wil daarom liever weeshuizen sluiten dan weeshuizen openen. Er wordt nu veel meer aangestuurd op opvang bij familie, in de community’s of in pleeggezinnen dan dat er kinderen in een weeshuis of opvanghuis geplaatst worden.

Hoe nu verder?
Lilato willen wij niet langer wachten met het in gebruik nemen van het huis. Lilato heeft daarom de samenwerking met Social Welfare opgezegd. Daarnaast zijn ze gaan kijken naar andere mogelijkheden om het huis voor kinderen open te stellen. Onder andere door te kijken naar weeshuizen hier en naar internationale organisaties die werken met weeshuizen in Zambia. Eigenlijk kwam dit allemaal op hetzelfde neer. Als Lilato met hen willen samenwerken en kinderen in het huis willen plaatsen wordt er ook van hen verwacht dat Lilato zorgdraagt voor de kinderen en degene die voor de kinderen zorgt.
Dit is buiten het bereik van wat Lilato kan betalen.

Via een Engelse vriendin van Anne in Zambia, die daar woont en daar zelf een NGO heeft kwam ik in contact met twee Zambiaanse heren, met ook een eigen NGO, die hele goede ideeën hebben voor een community centrum. (NGO = non-governmental organization).

Lilato Community Center zal samenwerken met Liseli Initiative, Pure Skills Foundation en Njovu om kinderen, jongeren en vrouwen in Mulala die weinig kansen hebben in het leven, vaardigheden te leren om betere kansen te bieden voor de toekomst. Lilato Community House richt zich erop om een leidend kenniscentrum te worden in Mulala en Livingstone centrum. Het Community House zal activiteiten organiseren in hun missie om de kinderen, jongeren en vrouwen te helpen. De activiteiten zullen georganiseerd worden in de volgende thema’s:

Onderwijs
Vaardighedentraining
Lessen over natuurbehoud
Touristisch centrum

Dit kan eventueel uitgebreid worden met andere activiteiten

Leren omgaan met dieren zoals katten en honden
Geitenhouderij
Kooklessen
Groentetuin
etc.

Ook al is (en wordt) het geen kinderhuis maar het dus eigenlijk een dagopvang wordt met een educatief karakter om de samenleving (met name kinderen, jongeren en vrouwen) te ondersteunen, blijven wij omdat de noodzaak groot is binnen de samenleving, Lilato ook het komend jaar ondersteunen.