Nieuw jaar, nieuwe plannen

Inmiddels zijn we weer druk in voorbereiding op de fietstocht voor 25 mei a.s.
Stefan heeft inmiddels een mooie route klaarliggen.

We kunnen jullie melden dat wij met ingang van 2024 een nieuw doel hebben waarvoor we kunnen gaan fietsen. Na zeer prettige gesprekken kunnen wij melden dat wij vanaf 2024 fietsen voor:

WensenAmbulance Noord-Holland 

De WensenAmbulance Noord-Holland helpt mensen die niet lang meer te leven hebben bij het vervullen van hun laatste wens. Bijvoorbeeld: je dochter kunnen zien trouwen, een laatste keer naar zee, naar een voetbalwedstrijd of nog één keer naar huis. Ontroerende laatste wensen die voor terminaal zieken vaak alleen in vervulling kunnen gaan als er een ambulance is, met goede begeleiding.

Er komt veel bij kijken om laatste wensen uit te voeren voor terminale patiënten. Vaak zijn de wensvragers ernstig ziek en dat betekent dat er hooggekwalificeerde verpleegkundigen nodig zijn voor de begeleiding.

De Stichting beschikt over drie Ambulances en een aanhanger waarmee een strandbrancard of strandrolstoel kan worden vervoerd. De Ambulances zijn speciaal ingericht om het vervoer van de cliënt zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Luchtvering onder de auto, schermen en camera’s zodat de client naar buiten kan kijken om de reis mee te maken. Eigen muziek die kan worden afgespeeld, comfortabele stoelen voor familieleden of vrienden die meereizen etc. Ook wordt er nauw samengewerkt met de brandweer in Noord-Holland om cliënten op moeilijke bereikbare plaatsen (vaak een woning op een hogere verdieping) te krijgen.

De wens voor de aanvrager zelf is gratis, maar neemt niet weg dat er flinke kosten worden gemaakt om de wens in vervulling te laten gaan. Je kunt hierbij denken aan kosten van het wagenpark, brandstofkosten etc.

Voor meer informatie zie: https://www.wensenambulance.nl/